Home WWB uitkering aanvragen

Uw mening telt

Wat wilt u weten over Wwb uitkeringen?
 

Uw mening telt

Wist u dat te ontvangen alimentatie in mindering wordt gebracht op uw Wwb uitkering?
 

Het Nieuwe Werken

Vacatures

Verzekeringen

WWB uitkering aanvragen

Wanneer een WWB uitkering

U kunt een WWB uitkering aanvragen, wanneer u geen inkomsten uit werk of andere uitkeringen meer heeft en dus niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien.

De WWB is de Wet Werk en Bijstand en is bedoeld om tijdelijk een financiële ondersteuning te geven, tot u weer instaat bent in uw eigen levensonderhoud te voorzien door inkomsten te genereren. De WWB is een wettelijk vastgesteld minimum inkomen, dat u nodig heeft om uw vaste lasten te kunnen betalen. Enkele noodzakelijke vaste lasten zijn: huur, gas, water, elektriciteit, ziektekosten en voeding.

Op dit minimum inkomen van de WWB heeft u altijd recht. Verdient u minder door welke omstandigheden ook, dan kunt u tevens voor een aanvulling tot het minimum, bij de WWB terecht. De WWB wordt verstrekt door de gemeentelijk sociale dienst. Deze dienst is in iedere grote stad of gemeente gevestigd.

Hoe vraag ik WWB aan

Om WWB aan te vragen moet u zich inschrijven bij het CWI. Dit is het Centrum voor Werk en Inkomen en begeleid u van a tot z. U krijgt hier precies te horen welke stappen u moet ondernemen en u wordt hierbij geholpen. De aanvraag voor een WWB uitkering wordt hier ingevuld, besproken en doorgestuurd naar de sociale dienst. Nadat u zich heeft aangemeld, zal de gemeente bekijken of het om een terechte aanvraag gaat en proberen u zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. Voorwaarden waar u bij een aanvraag aan moet voldoen zijn:

 • U bent ingeschreven als officieel inwonende van Nederland.
 • U heeft de leeftijd van 18 jaar of bent deze leeftijd al gepasseerd.
 • U kunt aantonen, dat u geen inkomsten genoeg heeft om van te kunnen leven.
 • U heeft geen andere inkomens of recht op andere uitkeringen.
 • U heeft geen vermogen of bezittingen, die boven een hiervoor vastgesteld bedrag van de gemeente uitkomen.

Hoe lang heb ik recht op WWB

Er zit geen bepaalde limiet op de tijd dat u recht heeft op een WWB uitkering. Wel moet u zich, indien u een WWB uitkering ontvangt, aan de eisen en voorwaarden van de WWB houden. Er bestaat zelfs een mogelijkheid om een langdurigheid toeslag te krijgen, indien u geruime tijd in de WWB zit. Voorwaarden voor een langdurigheid toeslag zijn:

 • Er is alles aan gedaan om werk te vinden en u wordt niet in staat geacht om met werkzaamheden meer inkomen dan de WWB te verdienen.
 • U heeft in het afgelopen jaar niet eerder een langdurigheid toeslag gekregen.
 • U heeft de minimale leeftijd van 21 jaar en bent niet ouder dan 65 jaar.

Welke verplichtingen heb ik

Indien u een WWB uitkering heeft aangevraagd of u ontvangt al een WWB uikering, dan heeft u zich aan de volgende verplichtingen te houden:

 • U bent en blijft ingeschreven bij het CWI.
 • U moet samen met uw eventuele partner actief proberen om werk te vinden en zelf inkomsten te krijgen.
 • U heeft sollicitatieplicht en solliciteert naar allerlei banen.
 • Iedere vorm van verandering in uw situatie dient u aan uw gemeente mee te delen.
 • U moet meewerken aan iedere vorm van ondersteuning die u krijgt.

Wanneer geen sollicitatieplicht

Sollicitatieplicht is een belangrijke verplichting, er zijn echter uitzonderingen wanneer u van deze plicht ontheven wordt:

 • U bent dusdanig ziek dat u niet in staat bent te solliciteren of u moet zorgdragen voor een ernstig ziek familielid.
 • Heeft u kinderen jonger dan 5 jaar, dan kunt u ontheffing aanvragen. Deze ontheffing vervalt automatisch, indien de kinderen de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.
 • Bijzondere omstandigheden waarin de gemeente bepaald dat u ontheffing krijgt van de sollicitatieplicht.